U bevindt zich hier: Home > Zelfhulpgroepen > Korak Herstelplein Oost Veluwe

Korak Herstelplein Oost-Veluwe

Vanaf 1 februari 2019 wordt het cursus herstelaanbod voor onder andere mensen met een verslaving en hun naasten verzorgd door Korak - Herstelplein Oost -Veluwe, in het kader van samenwerking.

Het lotgenotencontact en zelfhulpaanbod is onveranderd onderdeel van Intact Herstel en Zelfhulp gebleven.

Korak - Herstelplein Oost Veluwe is gevestigd aan Jean Monnetpark 77 in Apeldoorn.

Het centrum is ontwikkeld op vraag van de EPA taskforce Apeldoorn.

De activiteiten van Korak worden in samenwerking met de volgende organisaties aangeboden; Riwis, Intact Herstel en Zelfhulp, Stichting Levenskunst, Ixta Noa, Leger des Heils, GGnet, Team ED, Tactus en Iriszorg. Als ondersteuning functioneert Tactus als host-organisatie.

Missie
Korak streeft de volgende missie na: 'Ieder met een hulpvraag op het gebied van psychische kwetsbaarheid zal zich gehoord, ondersteund en gestimuleerd voelen, zodat men kan groeien en ontwikkelen waardoor men grip op en balans krijgt in het leven.' Met als kernwaarden: openheid, vertrouwen, gelijkwaardigheid en veiligheid. 

Er worden korte lijnen gehouden met de GGZ-aanbieders. Zodat, waar nodig, cliënten worden gewezen op de mogelijkheden van hulpaanbieders (GGZ-aanbieders of huisarts) voor wat betreft vragen inzake het medisch herstel en op de gemeente voor wat betreft vragen inzake het maatschappelijk herstel.

Heb je vragen over het herstelplein of wil je meer informatie? Mail je vraag naar Korak.