U bevindt zich hier: Home > Publicaties > Mantelzorg en PGB

Mantelzorg en PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning nodig hebben deze zelf regelen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit een PGB worden betaald.

Wat is het verschil tussen PGB en ZIN
(Zorg In Natura)? 

 • PGB: de budgethouder of een wettelijk vertegenwoordiger regelt de zorg en is zelf verantwoordelijk voor het PGB
 • ZIN: zorgkantoor, gemeente, zorgverzekeraar en instelling regelen de zorg

Wat is een PGB?

 • Een PGB is een budget waarmee iemand zelf zijn zorg regelt
 • Voordeel : eigen regie, zelf zorgverleners uitkiezen
 • Nadeel: meer verantwoordelijkheid en administratie

Waarom willen mensen een PGB? 

 • Er is behoefte aan eigen regie: zorg regelen waar, wanneer, hoe en door wie je zelf wilt
 • Mogelijk: zorgverlener uit eigen netwerk
 • Ontbreken passende zorg in natura ( waardoor je noodgedwongen moet kiezen voor een PGB)

Wat komt er kijken bij een bewust keuze gesprek | welke vaardigheden heb je nodig?

1.     Zorg of ondersteuning in (kunnen) inkopen

2.     Zorgverleners kiezen en aansturen

3.     Administratie voeren

4.     Actief communiceren

5.     Werkgever of opdrachtgever (kunnen) zijn

6.     Verantwoording af (kunnen) leggen

PGB in 4 wetten

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 • Voor volwassenen
 • Voor participatie, huishoudelijke hulp
 • Woningaanpassingen, vervoer, hulpmiddelen
 • Beschermd wonen
 • Respijtzorg bv dagbesteding of logeeropvang

WLZ (Wet Langdurige Zorg bij bijv. dementie of down syndroom) 

 • 24-uurs toezicht of 24-uurs zorg in nabijheid (thuis), bv. Verpleging, verzorging, begeleiding, respijtzorg. Ook voor wonen in een instelling of verpleeghuis.
 • Levensbreed en levenslang

Jeugdwet 

 • Voor iedereen onder de 18
 • Alle jeugdhulp en opvoedondersteuning
 • Respijtzorg bv dagbesteding of logeeropvang

ZVW (ZorgVerzekeringsWet) 

 • Verpleging en persoonlijke verzorging met geneeskundig risico
 • Palliatieve zorg
 • Voor kinderen met een intensieve zorgvraag

Hoe moet je een PGB aanvragen?

WLZ: Indicatie via CIZ, PGB via zorgkantoor en uitbetaling via SVB (Sociale VerzekeringsBank)

WMO en Jeugdwet: Indicatie en PGB via gemeente, uitbetaling via SVB

ZVW: Indicatie via wijkverpleegkundige, PGB via zorgverzekeraar, uitbetaling via eigen zorgverzekeraar

 • Je kunt ten alle tijden een mantelzorgconsulent laten meedenken over een passende zorgindicatie!
 • Maak een zorgplan….waar wil ik heen?!

Wat is mantelzorg?

Hulp bieden vanuit een sociale relatie

 • Vrijwillig en wederzijds!
 • Langdurig en intensief
 • Onbetaald

Als een mantelzorger de zorg niet meer aan kan/wil dan zal een rechter bepalen dat het te indiceren zorg betreft.

Mantelzorger worden daar kies je niet voor, dat overkomt je. 
Wat kan ik daarmee als mantelzorger?

PGB combineren met ZIN:

 • Zelf regelen wat zorg in natura niet kan, bv respijtzorg
 • Eigen zorgverleners uitzoeken
 • De zorg delen/ afwisselen met anderen

Wat kan ik daarmee als mantelzorger? Of zelf op PGB basis voor een naaste zorgen

 • Voordeel: inkomen
 • Minder werken/ stoppen met werk (balans)
 • Nadeel: financieel afhankelijk van PGB?
 • Geen doorbetaling bij ziekte
 • Geen opbouw pensioen, ww
 • Gevolgen voor toeslagen 

PGB daar moet je loonbelasting over betalen, het is loon, je bent in dienst van de budgethouder.
De budgethouder moet jaarlijks een budgetplan schrijven!

Bedenk

 • Wat wil degene voor wie je zorgt?
 • En wat wil je zelf?
 • Zorg goed voor jezelf!

Hulpmiddel om na  de denken > www.mantelzorg.nl

Voor extra info kijk op:

 • CAK/rekenmodule
 • SVB (sociale verzekeringsbank)
 • Nationalehulpgids.nl
 • Per Saldo hulpgids en www.persaldo-onlinecursus.nl (welke wet/welk loket?)