U bevindt zich hier: Home > Zelfhulpgroepen > Wat doet de groep?

Wat doet de groep?

Methodiek van de groepsavond
Iedere groep kiest uit haar midden een gespreksleider/-ster en assistent groepsleider. De gespreksleider/-ster neemt eveneens een aantal beheerstaken op zich, welke variëren van het bijhouden van een presentielijst, het voorbereiden van groepsthema's, het leiden van het groepsgesprek, tot het innen van bijdragen aan de groep. De gespreksleider is de eerste onder zijns/haar gelijken en heeft geen hiërarchische verantwoordelijkheden.

Overige taken en verantwoordelijkheden, zoals het representeren van de groep of anderszins horen dan ook niet persé tot zijn/haar taakgebied. Deze taken worden eveneens binnen de groep besproken en verdeeld.

De Intact groepen werken volgens het model van het open gesprek. Dat betekent dat datgene wat de deelnemer inbrengt in de groep besproken en bediscussieerd mag worden. De groepen werken wel volgens een vastgesteld stramien.

1. Openingsronde, waarin alle deelnemers kort verslag doen van hoe het hen vergaan is in de week voorafgaande aan de groepsbijeenkomst. Tevens hebben nieuwe groepsdeelnemers de gelegenheid zich voor te stellen.

2. Verzamelen en vaststellen van thema's voor de groepsavond

3. Het bespreken van de vastgestelde thema's

4. Afsluiten van de groepsavond door even bij elke deelnemer na te vragen hoe de avond voor haar/hem was.