U bevindt zich hier: Home > Scholing/Cursus > Coaching voor gespreksleiders

Coaching voor gespreksleiders

Vanwege de taak als gespreksleider is het goed mogelijk dat de zelfhulpgroep voor de groepsleider zelf niet het gewenste zelfhulpresultaat heeft. Groepsleiders moeten daarom verplicht deelnemen aan intervisie en supervisie, om zicht te houden op de eigen zelfhulpbehoeften en om handreikingen te krijgen hier op een verantwoorde wijze aandacht aan te besteden.

Gemiddeld één keer per zes weken wordt, onder ander hiervoor, een groepsleideroverleg georganiseerd, waar alle groepsleiders de gelegenheid krijgen om ervaringen uit te wisselen. Tevens worden hier alle voor Intact belangrijke ontwikkelingen met de groepsleiding doorgenomen.
Naast de individuele coaching van de groepsleider, bestaat ook de gelegenheid van de groep tijdelijk een coach (maximaal vier avonden achter elkaar en maximaal tweemaal per kalenderjaar) in te schakelen, bijvoorbeeld op het moment dat er een crisis is in de groep door:

  • herhaalde terugvallen
  • persoonlijke conflicten die het groepsproces belemmeren
  • onvrede over de groepscultuur/structuur
  • etc.